Tandreglering på Ramstenkliniken

– Ramstenkliniken är certifierade för att utföra Invisalign, Clearsmile och Inman aligner

Ramstenkliniken är certifierade för att utföra Invisalign tandregleringar. Vi använder oss enbart av deras certifierade laboratorium.

 

   Invisalign är genomskinliga plastskenor som du som patient byter varje vecka allt eftersom dina tänder flyttas i önskad riktning. Den är bekväm, avtagbar och snabb.

Behandlingen går till på så sätt att efter tandläkarundersökningen där vi bedömer om du är en lämplig Invisalign-patient tar vi foto, röntgen och avtryck för att framställa den s.k. Clean-checken som är en behandlingsplan i 3D. När vi sedan fått de specialtillverkade skenorna får du med dig några av dessa hem där du byter skena med 1-2 v mellanrum. Du kommer på kontroller hos oss var 6-8 vecka och får då med dig ett nytt set skenor. Efter behandlingens slut kommer du behöva ha en retainer för att inte tänderna ska flyttas igen.

Behandlingstid
Beroende på hur många skenor just du behöver tar behandlingen mellan 12-35 veckor.

Kostnad

35 000 kr

Vid de mer komplicerade tandregleringsfallen remitterar vi gärna till specialisten Jan Hermansson.

Invisalign hemsida →

 

Referenser

Här på Ramstenkliniken på Södermalm brinner vi för att ta hand om våra patienter. Vi försöker att skapa en tandvård som bygger på omtanke och delaktighet i behandlingen.

Detta är Invisalign

Har du frågor?
Ring oss: 0707 89 25 66