Tandreglering på Ramstenkliniken

– Ramstenkliniken är certifierade för att utföra Invisalign, Clearsmile och Inman aligner

Ramstenkliniken är certifierade för att utföra Invisalign, Clearsmile och Inman aligner tandregleringar. Vi använder oss enbart av certifierade laboratorium.

Invisalign

   Är genomskinliga plastskenor som du som patient byter varje vecka allt eftersom dina tänder flyttas i önskad riktning. Den är bekväm, avtagbar och snabb.

Behandlingen går till på så sätt att efter tandläkarundersökningen där vi bedömer om du är en lämplig Invisalign-patient tar vi foto, röntgen och avtryck för att framställa den s.k. Clean-checken som är en behandlingsplan i 3D. När vi sedan fått de specialtillverkade skenorna får du med dig några av dessa hem där du byter skena med 1-2 v mellanrum. Du kommer på kontroller hos oss var 6-8 vecka och får då med dig ett nytt set skenor. Efter behandlingens slut kommer du behöva ha en retainer för att inte tänderna ska flyttas igen.

Behandlingstid
Beroende på hur många skenor just du behöver tar behandlingen mellan 12-35 veckor.

Kostnad

35 000 kr

Clearsmile Aligner är likt Invisalign ett smidigt sätt att korrigera dina tänder och syns i princip inte alls. Clearsmile aligners är ävem som Invisalign tunna plastskenor och man bär dessa hela dygnet med undantag från när man äter.

Behandlingstid

Beroende på hur många skenor just du behöver tar behandlingen mellan 12-35 veckor.

Lätt behandling 33 000 kr – medel behandling 45 000 kr

Inman aligner

Genom kraft från nickeltitanfjädrar på en s.k. inner- och ytterbåge korrigreras dina tänder till ny position. Fjädrarna utgör ett lätt tryck som får ytterbågen på Inman att försiktigt trycka in tänderna och den inre bågen trycka ut tänderna till dess att tänderna står rakt. Med hjälp av små bondade kompositfyllningar på dina tänder hålls bågarna på plats. Man bär sin Inman aligner tandställning minst 16h/dygn. Talet påverkas av Inman aligner.

Behandlingstid
De flesta fall slutförs inom 12-20 veckor

Kostnad
– 25 000 kr

Vad du bör veta om du är intresserad av Clearsmile aligner eller Inman aligner
– En konsultation kostar 2000 kr, denna kostnad täcker upp för det nödvändiga laboratoriekostnaderna inför din terapiplanering. Genomgår man sedan behandlingen får man denna kostnad till godo.
– Vid första mötet genomförs en fullständig tandläkarundersökning, röntgen, foto och avtryck för att bygga upp din tandställning
– Efter ca 2-3 veckor sker utprovning, små kompositfyllningar klistras fast på dina tänder
– Kontroll hos oss sker var 10-14e dag
-Precis som vid all annan avslutad tandregleringsbehandling så kommer du för resten av livet behöva någon form av retention för att dina tänder ej ska flyttas tillbaka. Detta sker genom en bondad retainer på baksidan av dina tänder
Vid de mer komplicerade tandregleringsfallen remitterar vi gärna till specialisten Jan Hermansson.

Invisalign hemsida →

Clearsmile Aligners hemsida →

Inman Aligners hemsida →

Referenser

Här på Ramstenkliniken på Södermalm brinner vi för att ta hand om våra patienter. Vi försöker att skapa en tandvård som bygger på omtanke och delaktighet i behandlingen.

Detta är Invisalign

Har du frågor?
Ring oss: 0707 89 25 66