Tandvårdsbehandlingar

– vi hjälper dig med dina tänder

Tandvärk

Tandvärk kan både vara lokaliserad till en tand eller över hela käken. Beroende på orsaken till din tandvärk blir behandlingen olika. Fyllningsterapi eller rotfyllningsterapi kan bli aktuellt.

Professionell tandrengöring

Blödande tandkött (gingivit) beror på en inflammation i tandköttet och orsakas vanligen av bakterier i tandköttskanten. Detta kan med tiden leda till tandlossning (parodontit) om denna inflammation får fortskrida. En god munhygien och regelbundna besök hos din tandläkare eller tandhygienist som kan ge dig individuella råd och tips hjälper dig.

Rotfyllning/rotbehandling

Den vanligaste orsaken till att en tand behöver rotfyllas är att bakterier kommit in i pulpan där nerver och blodkärl finns. Det kan t.ex. vara bakterier från ett kariesangrepp eller mikrosprickor som orsakar att nerverna i pulpan blir irriterade och såsmåningom dör, varvid en rotbehandling måste göras för att rensa ut tanden på bakterier.

Tandblekning

Innan man som patient bleker sina tänder bör en tandläkarundersökning göras för att ställa diagnos på dina tänder och bedömer utifrån denna om en tandblekningsbehandling ska genomföras. Du får med dig personliga blekningsskenor att använda hemma som du fyller med medföljande blekgel. Vi har valt att använda oss av blekmedel från Whiteness Perfect, ett välbeprövat blekmedel som ger mycket goda resultat på vanliga missfärgningar orakade av kaffe, tobak och andra färgrika födoämnen.

Priset är 3000 kr och då ingår blekskenor, 4 st bleksprutor som räcker till 24 blekningar.

Tandfasader(skalfasad) och tandkronor

Tandfasader är tunna skikt som specialgörs just för din tand och brukar framförallt vara aktuellt vid svåra missfärgningar, ojämn tandplacering/tandform, glipor eller slitna framtänder. Kronor är aktuellt när en större del av tanden av någon anledning gått förlorad och ersätter den förlorade tandsubstansen funktionellt och estetiskt.

Tandproteser

Tandproteser ersätter mjuk- och hårdvävnad i munhålan och kan bli aktuellt för dig som har flertalet förlorade tänder.

Bettskena

Det är vanligt förekommande med tandgnissling/tandpressning (bruxism) vilket kan orsaka tandslitage smärta, huvudvärk mm. Många är omedvetna om att de gnisslar och pressar tänder då det även sker nattetid. En bettskena skyddar dina tänder mot slitage och kan hjälpa musklerna att slappna av så att de inte förblir lika ömma.

Tandimplantat

Tandimplantat är små titanskruvar som opereras in i käkbenet och på dessa fäster man sedan konstgjorda tänder. Enkelt beskrivet kan man säga att implantat fyller den funktion som våra tandrötter har, nämligen att förankra tänderna. Vi samarbetar med en erfaren kirurg som utför operationen, Eriklennartsson , och vi gör sedan det protetiska.

Tandställning

Vi är certifierade att tandreglera snedställningar av dina framtänder med hjälp av de avtagbara och transparenta tandskenorna Invisalign, Inman aligner eller  Clearsmile Aligner.
Vid de mer komplicerade fallen så remitterar vi gärna till specialisten
Jan Hermansson

Här på Ramstenkliniken på Södermalm brinner vi för att ta hand om våra patienter. Vi försöker att skapa en tandvård som bygger på omtanke och delaktighet i behandlingen.

Har du frågor?
Ring oss: 0707 89 25 66